Co powinien wiedzieć każdy użytkownik drewnianej podłogi

 Utrzymanie podłogi drewnianej w optymalnym stanie i dobre samopoczucie człowieka determinuje zdrowy klimat pomieszczenia. Przy temperaturze w pomieszczeniach około 18°C - 20°C i wilgotności powietrza 50% - 60% warunki są idealne.

 Drewno jest produktem naturalnym. Podwyższona wilgotność powietrza powoduje, ze drewno zaczyna pęcznieć, natomiast zbyt mała wilgotność powietrza prowadzi do kurczenia się drewna, co jest przyczyną w większym lub mniejszym stopniu powstawania szpar pod koniec okresu grzewczego. Drewno cały czas pracuje i dopasowuje swoją wilgotność do wilgotności powietrza w pomieszczeniach.

 W sezonie grzewczym, można starać się zapobiegać powstawaniu szczelin, zawieszając nawilżacze na kaloryferach bądź używać klimatyzacji. Także rośliny pomagają utrzymać właściwą wilgotność. Jest ona ważna nie tylko ze względu na drewno, ale też na samopoczucie ludzi.

 Pierwsze kroki na świeżo polakierowanej podłodze drewnianej można zrobić nie wcześniej niż następnego dnia po lakierowaniu.

 Im bardziej podłoga jest oszczędzana w pierwszych dniach po lakierowaniu, tym dłuższa jest żywotność lakieru. Podłoga może być w pełni eksploatowana dopiero po 14 dniach. W pierwszych 2 tygodniach pielęgnacja powinna następować na sucho i nie należy również kłaść dywanów, ponieważ utrudnia to pełne utwardzenie. Podkładki antypoślizgowe na spodzie dywanu powinny być przystosowana do lakierowanych podłóg drewnianych. Meble i inne ciężkie przedmioty należy ustawiać możliwie ostrożnie i stosować podkładki filcowe.

 Nie przesuwaj ciężkich mebli po podłodze.

 W razie nie ukończenia prac budowlanych w pomieszczeniu, w którym została zainstalowana podłoga należy zabezpieczyć ją przed zniszczeniem powierzchni, przykrywając ją tekturą falistą lub sklejka oraz okleić folią.

 Kółka krzeseł biurowych powinny spełniać wymagania normy DIN 68131.

 Przy wejściach połóż dobrej jakości maty czyszczące, skutecznie usuwające brud, piasek i wodę z obuwia.

 Nigdy nie używaj mat czyszczących ze spodem z gumy lub lateksu, ponieważ mogą pozostawić trwałe ślady na podłodze.

 Pewne gatunki podług wytworzone z naturalnego drewna, mogą zmieniać swój odcień, gdy będą wystawione na działanie światła dziennego (szczególnie wiśnia, merbau i kempas); używaj zasłon, rolet lub żaluzji w celu zminimalizowania tego efektu.

 Zawsze na podłogach drewnianych stosować możliwie mało wody i zbierać ją tak szybko jak to jest możliwe.

(wg norm DIN 18356 i DIN 18367)